Produkter
Trädgårdsprodukter
Vi tillverkar och säljer de flesta produkter av trä som kan användas i trädgården, såsom staket, grindar, spaljéer, byggtimmer, slipers, stolpar med mera. Du hittar alla våra produkter i menyn till vänster. Här hittar du också den nya Designserien Johanna

Bullerskydd
Vi tillverkar och säljer även buller- och insynsskydd för både trädgård och vägbyggnation.

Utstakningsmaterial
Vi är en av Sveriges största tillverkare av utstakningsmaterial. I vårt utbud finns alla förekommande dimensioner av stakkäppar, markeringsstickor och stolpar.

Specialprodukter
Vi tillverkar även andra träprodukter på beställning.

Legoarbeten
Vi utför även legoarbeten med vår mångsidiga maskinpark, bland annat kapning och  lamellsågning av strön.